Sist endret 15.05.14 11:11

Status

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/status
Term
status
Definisjon
status gir en tekstlig beskrivelse av tilstand
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
status blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er status definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.

Xml eksempel

<ns2:status>AKTIV</ns2:status>

Referert til på følgende sider