Sist endret 15.05.14 11:11

Skjerming

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/skjerming
Term
skjerming
Definisjon
Angivelse av om metadata om dokument skal skjermes
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
Dersom Skjerming=JA vil Tittel ikke brukes i varsel til Innbygger og Innbygger vil ikke se dokument tittel før Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.
Gyldige verdier
| JA | NEI |
Standardverdi
NEI

Xml eksempel

<skjerming>JA</skjerming>

Referert til på følgende sider

    /begrep/skjerming