Sist endret 15.05.14 11:11

Senesteendringsnummer

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/senesteEndringsNummer
Term
senesteEndringsNummer
Definisjon
Et endringsNummer
Datatype
long
Kilde
DIFI
Kommentar
Beskriver siste endringsnummer i et register. Kan sammenlignes med tilEndringsNummer for å vite om det finnes flere endringer i registeret.

Xml eksempel

    <ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">

Referert til på følgende sider