Sist endret 15.05.14 11:11

Korrespondanseparttype

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/korrespondanseparttype
Term
korrespondanseparttype
Definisjon
Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
Datatype
string
Kilde
NOARK 5
Kommentar
Korrespondansetype forekommer en gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.

Attributer

Obligatoriske verdier:

  • “Avsender”
  • “Mottaker”
  • “Kopimottaker”
  • “Gruppemottaker”
  • “Intern avsender”
  • “Intern mottaker”

Referert til på følgende sider

    /begrep/korrespondanseparttype