Sist endret 15.05.14 11:11

Konversasjonsid

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/konversasjonsId
Term
konversasjonsId
Definisjon
Et nummer som identifiserer en melding og tilhørende kvitteringer unikt.
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
Brukt for å spore en forretningsprosess på tvers av aktører, meldingsutvekslingsrammeverk over lengre tid. KonversasjonsId er en unik ID opprettet og definert i en initiell melding og siden bruk i alle tilhørende kvitteringer knyttet til den opprinnelige meldingen.

Begrenset til 40 tegn. Bør være en GUID.

Referert til på følgende sider

    /begrep/konversasjonsid