Sist endret 15.05.14 11:11

Informasjonsbehov

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/informasjonsbehov
Term
informasjonsbehov
Definisjon
Beskriver det opplysningskrav som en Virksomhet har definert
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
informasjonsbehov brukes i forespørsler til registre for å definere hvilke opplysninger som skal utleveres til virksomheten.

Xml eksempel

 <ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>

Referert til på følgende sider