Sist endret 15.05.14 11:11

Fraendringsnummer

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/fraEndringsNummer
Term
fraEndringsNummer
Definisjon
Et endringsNummer
Datatype
long
Kilde
DIFI
Kommentar
Brukes i endringsforespørsler for å hente alle endringer fra og med et bestemt endringsNummer.

Xml eksempel

<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">    

Referert til på følgende sider