Sist endret 15.05.14 11:11

Endringsnummer

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/endringsNummer
Term
endringsNummer
Definisjon
Et nummer som identifiserer en endring i et register.
Datatype
long
Kilde
DIFI
Kommentar
Enhver endring i Kontakt- og reservasjonsregisteret tilordnes ett løpenummer som øker med en (1) for hver endring. Dette brukes for at virksomheter som vedlikeholder lokale kopier av registeret enkelt skal ha sporbarhet på alle endringer.

Xml eksempel

Eksempler på bruk av endringsNummer fra tjenesten HentEndringerForespoersel:

<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">     
<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">     

Referert til på følgende sider

    /begrep/endringsnummer