Sist endret 15.05.14 11:11

Beskrivelse

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/beskrivelse
Term
beskrivelse
Definisjon
beskrivelse gir en tekstlig beskrivelse utover det som er gitt av andre datatyper som f.eks. status
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
beskrivelse blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er beskrivelse definert med egne kodeverk spesifik for den enkelte klassen.

Xml eksempel

<ns2:beskrivelse>Selvvalgt</ns2:beskrivelse>

Referert til på følgende sider