Sist endret 08.09.14 21:26

Aapningskvittering

Identifikator
http://begrep.difi.no/Felles/aapningskvittering
Term
aapningskvittering
Definisjon
Definerer behovet for Åpningskvittering
Datatype
string
Kilde
DIFI
Kommentar
Dersom Dataansvarlig ønsker å at Innbygger aktivt skal bli bedt om å sende tilbake en Åpningskvittering ved åpning av Digital Post kan det spesifiseres med dette attributtet. Verdien JA vil kreve at Innbygger samtykker til at kvittering blir sendt tilbake til Databehandler ved åpning av den digital posten.
Gyldige verdier
| TRUE | FALSE |
Standardverdi
FALSE

Xml eksempel

<aapningskvittering>TRUE</aapningskvittering>

Referert til på følgende sider